Vrienden van het Flevoziekenhuis

Het doel van de stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis is het bevorderen van de zorg voor patiënten van het Flevoziekenhuis. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het ontwikkelen van voorzieningen voor patiënten.

Giften

Giften aan een maatschappelijke instelling of een goed doel kunnen onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Een van de voorwaarden is dat het goede doel een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moet zijn. Stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis is een ANBI. Zie voor meer informatie de website van de Belastingsdienst.   

Verplichte gegevens 

De naam van de instelling

Stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis Almere

Het post- of bezoekadres van de instelling

Hospitaalweg 1
1315 RA Almere

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

800469732

Uitgeoefende activiteiten

Met middelen van de stichting zijn onder meer kindvriendelijke voorzieningen (muurschilderingen in het priklab en Spoedpost) gerealiseerd. Daarnaast is er ook een kindertuin op de verpleegafdeling Kindergeneeskunde gemaakt.

Verkrijgen van middelen

Financiële middelen worden op verschillende manieren geworven en verkregen.

  • Bedrijven kunnen donaties doen voor specifieke projecten waar zij zich aan willen verbinden;
  • Patiënten kunnen eenmalige giften doen;
  • Acties worden opgezet om gelden bij elkaar te krijgen voor specifieke projecten.

Beheer van het vermogen

Verkregen gelden worden gebruikt op een lopende en/of spaarrekening geplaatst. Deze gelden worden aangewend voor projecten. De jaarrekeningen worden opgesteld door Stichting Flevoziekenhuis.

Besteding van het vermogen

Het vermogen van de Stichting Vrienden van het Flevoziekenhuis wordt aangewend voor het realiseren van projecten.