Medisch wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is van groot belang om de gezondheidszorg te verbeteren en te vernieuwen. Binnen het Flevoziekenhuis wordt daarom bij verschillende specialismen onderzoek uitgevoerd. Het doen van onderzoek bevordert de deskundigheid. Zo blijven we de zorg verbeteren.

Voor patiënten

Als wij u vragen om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, dan krijgt u eerst:

  • mondelinge informatie van de arts en 
  • schriftelijke informatie over het onderzoek.

Daarna kunt u goed beoordelen of u wilt deelnemen aan het onderzoek. Als u besluit deel te nemen, moet u hiervoor toestemming geven. Door een toestemmingsformulier (informed consent) te ondertekenen, geeft u toestemming voor uw deelname aan het onderzoek. U kunt zich altijd terugtrekken van deelname aan het onderzoek, dus ook nog tijdens het onderzoek. Als u vragen hebt over het onderzoek, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts. Ook staat in de informatie over het onderzoek bij wie u terecht kunt voor vragen.

Voor onderzoekers

Voordat een onderzoek van start kan gaan in het Flevoziekenhuis, is toestemming van de raad van bestuur vereist. Het wetenschapsbureau van het Flevoziekenhuis voorziet onderzoekers graag van alle informatie, procedures en ondersteuning voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen het Flevoziekenhuis.

Het wetenschapsbureau is ook verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Waar mogelijk ondersteunt het wetenschapsbureau bij de opzet en de uitvoering van een onderzoek. Monitoring gedurende de looptijd van het onderzoek behoort ook tot de taken van het wetenschapsbureau.

Voor vragen rondom het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek binnen het Flevoziekenhuis kunt een e-mail sturen: wetenschapsbureau@flevoziekenhuis.nl. Wij sturen u zo snel mogelijk een reactie.