A.M. van Wermeskerken

Kinderarts

BIG-nummer: 49024850201
Mensen helpen is een voorrecht

“Als 10-jarige wilde ik al kinderarts in Afrika worden. Dat is het dan ook geworden. Kindergeneeskunde trok me omdat het een breed vak is met veel ontwikkelingen. Je blijft puzzelen om te achterhalen wat er aan de hand is en een goede oplossing te vinden. Het mooiste is dat je ouders en kinderen echt kunt helpen. Natuurlijk vind ik het vak ook zo mooi omdat kinderen hele leuke patiënten zijn.

Er verandert veel in het vak. Ik ben zeer actief bezig in de richtlijnencommissie van de beroepsvereniging voor kinderartsen. Heldere richtlijnen helpen ons om de stroom aan nieuwe informatie en ontwikkelingen te kunnen volgen.”

Specialisatie of aandachtsgebied

  • infectieziekten
  • erfelijke en aangeboren afwijkingen, waaronder Downsyndroom

Opleiding

  • geneeskunde, Universiteit Leiden
  • opleiding tot kinderarts, Johannesburg (Zuid Afrika)

Ervaring

  • tropenarts in Zuid Afrika

Werkzaam in het Flevoziekenhuis sinds

2012