dr. B. van Zaane

Internist-hematoloog

BIG-nummer: 99066507201
“Topzorg met een persoonlijk karakter”

“Al op jonge leeftijd was ik ervan overtuigd dat ik arts wilde worden. Later heeft mijn passie zich toegespitst tot de interne geneeskunde en de hematologie in het bijzonder. De hematologie omvat een breed scala aan goedaardige en kwaadaardige aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfklieren. De hematologie is  continu in ontwikkeling en de behandelmogelijkheden breiden zich razendsnel uit. Op veel gebieden komen nieuwe geneesmiddelen beschikbaar en er wordt gestreefd om zo veel mogelijk patiënten in studieverband te behandelen om nieuwe inzichten te verkrijgen. Het is ontzettend mooi om hier een steentje aan bij te kunnen dragen en  patiënten een optimale behandeling te kunnen bieden.

Als arts hecht ik veel belang aan goede uitleg aan patiënt en familie. Openheid en effectieve communicatie staan voor mij aan de basis van een goede arts-patiënt relatie. Hierbij probeer ik uit te gaan van ‘shared decision making’. Dat staat voor samen tot een adequaat behandelplan komen, of soms juist bewust afzien van een eventuele  behandeling. Ook als er geen behandeling meer mogelijk is, is goede communicatie over hoe het levenseinde  eruit moet komen te zien essentieel. Het intensieve karakter van de hematologische zorg maakt dat er meestal genoeg ruimte is om dergelijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Maar natuurlijk hoop ik dat wij met goede zorg zoveel mogelijk patiënten kunnen genezen.”

Specialisatie of aandachtsgebied

  • hematologie, met name de maligne hematologie en intensieve hematologische zorg

Opleiding

  • opleiding tot internist en specialisatie hematologie, Slotervaartziekenhuis, OLVG Oost en Amsterdam UMC

Promotie

2010: ‘Hormones, haemostasis, And the Risk of Thrombosis’, promotieonderzoek naar de invloed van hormonen op het bloedstollingssysteem en het risico op trombose.

Ervaring

  • chef de clinique, afdeling Hematologie, Amsterdam UMC (februari – juni 2018)

Werkzaam in het Flevoziekenhuis sinds

2018