F. Roodheuvel

Spoedeisende hulp arts

Welkom op onze SEH!

“Respect voor elkaar en elkaars kwaliteiten is essentieel voor een goede samenwerking. Hierin zijn patiënt, huisarts, doktersassistent, verpleegkundige, arts-assistent en specialist allen even belangrijk om tot een optimaal resultaat te komen. Alle betrokkenen moeten zich vertrouwd en veilig kunnen voelen op onze SEH. Dan kan de patiënt rekenen op de allerbeste zorg.”

Specialisatie of aandachtsgebied

  • spoedechografie

Opleiding

  • geneeskunde, Universiteit van Amsterdam
  • specialisatie SEH, Universitair Medisch Centrum Groningen

Ervaring

  • anios SEH, Flevoziekenhuis (Almere)
  • arts in opleiding tot specialist (UMCG)
  • 2016 supervisor spoedechografie NVSHA