L. Bakker

Physician Assistant

BIG-nummer: 49925518281
Het oog is kwetsbaar en complex, goed zicht is daarom niet altijd vanzelfsprekend

"Als physician assistant, kortweg PA genoemd, beschik ik over een medische masteropleiding. Op de polikliniek doe ik zelfstandig spreekuur, maar werk daarbij nauw samen met de oogarts. Ook het verrichten van medische handelingen behoort tot mijn takenpakket. Dit maakt het werk afwisselend en veelzijdig."

Specialisme of aandachtsgebied

 • algemene oogheelkunde
 • scheelzien en downpoli
 • premium intra-oculaire lenzen bij staar
 • intravitreale injecties en kleine verrichtingen op de poliklinische behandelkamer

Opleiding

 • master Physician Assistant
 • hbo Optometrie
 • hbo Orthoptie

Ervaring

 • optometrist, kliniek voor refractiechirurgie
 • optiek
 • oogspecialist, Downpoli De Kinderkliniek (Almere)
 • orthoptist en optometrist, Flevoziekenhuis

Werkzaam in het Flevoziekenhuis sinds

2004

Bakker, L.