P. van Zeist

Consultatief Psychiatrisch Verpleegkundige

Het geheel is meer dan de som der delen

Als CPV’er (consultatief psychiatrisch verpleegkundige) adviseer en ondersteun ik collega-verpleegkundigen en andere hulpverleners bij werkproblemen in het verplegen of verzorgen van patiënten met psychiatrische, psychosociale of gedragsproblemen. 

Met 18 jaar ervaring in de acute psychiatrie en in het ziekenhuis (PAAZ/MPU) hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen op alle afdelingen in het Flevoziekenhuis. 

Specialisatie of aandachtsgebied

 • psychiatrische problematiek 
 • suïcidaliteit 
 • depressiviteit 
 • agressie 
 • achterdocht 
 • automutilatie 
 • verslavingsproblematiek 
 • verwardheid
 • traumatische ervaringen
 • pijn 
 • klinische lessen  
 • collega ondersteuning en coaching
 • psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD)

Opleiding

 • verpleegkundige  MBO             
 • maatschappelijk werk HBO (3 jaar) 
 • TCM  Shenzhou HBO (Engelse bachelor) 
 • EVC-Traject Avans+ toetsing HBO+  
 • algemene basis psychologie cursus  
 • psychologie jeugd & adolescenten  
 • cursus personal coaching    
 • cursus socrates Coaching   
 • basis cursus behandeling neuro-pathische pijn.   
 • basiskennis postoperatieve pijn. 

Ervaring

 • verpleegkundige thuiszorg  Zorggroep Almere.
 • persoonlijk begeleider Symfora.    
 • verpleegkundige Sint-Antonius ziekenhuis PAAZ en MPU.   
 • TCM therapeut Carnaval Cruiselines. 
 • verpleegkundige AMC chirurgie afdeling 
 • verpleegkundige HIC Meregaard GGZ centraal  
 • Consult-verpleegkundige Poli P&P Flevoziekenhuis

Werkzaam in het Flevoziekenhuis sinds

2021

Zeist, P. van