Informatie voor patiënten over onderzoek coronavirus

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor patiënten die in het Flevoziekenhuis zijn opgenomen met het coronavirus of met coronaverschijnselen.

Wij behandelen patiënten met het coronavirus of met coronaverschijnselen zo goed als mogelijk, maar er is nog veel onbekend over het virus en de beste methode van behandeling. Er is dringend behoefte aan meer gegevens over de veiligheid en effectiviteit van de behandeling van het coronavirus. Daarom doen wij in ons ziekenhuis met behulp van uw patiëntgegevens daar verder onderzoek naar. Ook nationaal en internationaal willen gezondheidszorgorganisaties in Europa op gestandaardiseerde wijze persoonsgegevens verzamelen met als doel om relevante informatie te verzamelen voor de van behandeling van het coronavirus.

Het Flevoziekenhuis is gevraagd gegevens van patiënten voor dergelijke dataverzamelingen aan te leveren. Deze gegevens worden opgenomen in een landelijke en later in een Europese database. Wij willen hier in het belang van de volksgezondheid graag aan meedoen. In alle gevallen geldt dat het wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus aan strenge eisen met betrekking tot privacy en informatieveiligheid voldoet. De gebruikte patiëntgegevens wordt uitsluitend gebruikt voor onderzoek naar de bestrijding van het coronavirus en leiden tot een volledig geanonimiseerd onderzoeksresultaat.

Als mogelijk zullen wij onze patiënten (of hun wettelijk vertegenwoordiger) hiervoor om toestemming vragen.  Als er geen toestemming wordt gegeven zullen wij dat uiteraard respecteren. Het zal niet in alle gevallen mogelijk zijn om toestemming te vragen. Bijvoorbeeld als de patiënt al behoorlijk ziek is of een wettelijk vertegenwoordiger niet beschikbaar is. In dat geval staat de wet toe dat wij uw gegevens tóch mogen gebruiken voor het bedoelde wetenschappelijk onderzoek, omdat dit onderzoek van groot belang is.

Misschien heeft uw behandelaar dit ook al met u besproken. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruiken van uw gegevens voor het onderzoek naar het coronavirus, dan zullen wij uw gegevens niet gebruiken. Wij verzoeken u vriendelijk om dan contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming via email: privacy@flevoziekenhuis.nl