Spoed

  • Levensbedreigende situatie? Bel direct: 112.
  • Spoedgeval? Bel uw huisarts of de huisartsenpost via Spoedpost Almere: 0900 203 0 203.
    Dan wordt u doorverwezen naar onze Spoedeisende hulp (SEH) als dat nodig is.
  • Medicijnen buiten kantoortijden (ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur) nodig? Bel Apotheek De Brug: 0900 203 0 203