Verwijsinformatie diabetes

Voor reguliere afspraken (dus niet spoed), kunt u contact opnemen met de poli Interne geneeskunde, telefoonnummer: 036 868 87 17.

Verwijscriteria voor spoed

Richtlijnen voor spoedgevallen:

  • diabetes mellitus de novo bij patiënt ouder dan 30 jaar en glucose hoger dan 25
  • diabetes mellitus de novo bij patiënt jonger dan 30 jaar en glucose gelijk aan of hoger dan 20
  • verdenking van keto-acidose

De patiënt wordt dan zo snel mogelijk gezien door zowel de internist als de diabetesverpleegkundige.

Voor spoed bereikt u de dienstdoende internist via telefoonnummer: 036 868 90 11.

Protocol afspraak 1e lijn

Het Diabetescentrum Almere van het Flevoziekenhuis en Zorggroep Almere hebben uitgebreide afspraken gemaakt over samenwerking, spoed en verwijzing. Deze is vastgelegd in het Transmuraal protocol diabetes .

Daarnaast heeft het Diabetescentrum Almere zorgpaden geformuleerd om de interne afspraken en logistiek na verwijzing te stroomlijnen.

Kaderarts ZGA

Overleg tussen Diabetescentrum Almere (Flevoziekenhuis) en Zorggroep Almere (ZGA) vindt plaats in het Zorgprogramma Diabetes via kaderarts Henk Kole, gezondheidscentrum De Schakel, telefoonnummer: 036 545 46 10 (maandag, donderdag en vrijdag) en kaderarts Jutta Neuman, gezondheidscentrum De Notenkraker, telefoonnummer: 036 545 44 41 (maandag, vrijdag en wisselende dagdelen).