Verwijsinformatie MDL

Verwijsafspraak eerstelijns endoscopieën

Patiënt wordt door HA aangemeld:

  • via ZorgDomein (bij voorkeur)
  • via fax (036 868 91 87) of
  • de huisarts geeft de patiënt de verwijsbrief mee die door patiënt op de poli MDL wordt ingeleverd.

Alle endoscopieaanvragen worden beoordeeld door de MDL-arts.

Formulier verwijzing door derden

De polikliniek Maag-, darm- en leverziekten hanteert nog een speciaal verwijsformulier voor verwijzing door derden. Het formulier is vooral bedoeld voor privéklinieken en zelfstandige behandelcentra die nog geen gebruikmaken van de verwijsapplicatie ZorgDomein.

Verwijscriteria

Algemeen

Gelieve alleen patiënten te verwijzen voor endoscopie zonder voorafgaand poli bezoek bij ASA klasse 1 of 2.
Let op: bij alarmsymptomen gaarne overleg met MDL-arts over spoedverwijzing.

Gastroscopie

Volgens NHG standaard, o.a. dyspeptische klachten zonder alarmsymptomen waarbij diagnostische zekerheid gewenst wordt.

Colonscopie

Volgens NHG-standaard, o.a.: rectaal bloedverlies, veranderd defaecatiepatroon bij oudere patiënten, screening op neoplasma bij familiaire belasting.

Sigmoidoscopie

In principe geen indicatie voor. De diagnostische opbrengst van een coloscopie is zoveel hoger dat hier de voorkeur naar uitgaat. Een aanvraag voor sigmoidoscopie kan alleen na telefonisch overleg worden gehononeerd.

Traject ziekenhuis

Gastroscopie zonder sedatie via huisarts

Endoscopie en beoordeling MDL-arts.
De voorlopige uitslag wordt met de patiënt besproken. Het verslag, inclusief advies, gaat per Edifact naar de huisarts. De eventuele PA-uitslag gaat per Edifact naar de huisarts.
De huisarts bespreekt deze met patiënt.

Gastroscopie met sedatie via huisarts

Patiënt bezoekt de MDL verpleegkundige voor uitleg over mogelijkheden van sedatie en de daaraan verbonden risico’s en voorzorgsmaatregelen.
Endoscopie en beoordeling MDL-arts. De voorlopige uitslag wordt met de patiënt besproken.
Het verslag, inclusief advies, gaat per Edifact naar de huisarts. De eventuele PA-uitslag gaat per Edifact naar de huisarts.
In het geval van een endoscopie onder sedatie bespreekt de huisarts de volledige uitslag met de patiënt.

Coloscopie via huisarts

Patiënt bezoekt de MDL verpleegkundige voor uitleg over de procedure en de voorbereiding voor het onderzoek. Daarnaast wordt patiënt voorgelicht over mogelijkheden van sedatie en de daaraan verbonden risico’s en voorzorgsmaatregelen.
Endoscopie en beoordeling MDL-arts. De voorlopige uitslag wordt met de patiënt besproken. Het verslag, inclusief advies, gaat per Edifact naar de huisarts. De eventuele PA-uitslag gaat per Edifact naar de huisarts.
In het geval van een endoscopie onder sedatie bespreekt de huisarts de volledige uitslag met de patiënt.

Richtlijn colonpoliepen

Recent is de nieuwe colonoscopie surveillance richtlijn voor opvolging van colonpoliepen ingegaan. Deze richtlijn brengt een aantal grote veranderingen met zich mee, waarbij locatie, grootte en PA-uitslag bepalend zijn voor het interval. In principe geeft de afdeling MDL u, n.a.v. de scopie en pathologie-uitslag, het advies voor een surveillance colonoscopie. Om u te informeren over het hoe en waarom van dit advies, vindt u hier het  zakkaartje van deze richtlijn. Bij vragen omtrent een gegeven advies kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de dienstdoende MDL-arts, via 036 868 96 16.

Algemeen

Indien er bij endoscopie afwijkingen worden gevonden waarvan het overduidelijk is dat patiënt hiervoor door de MDL-arts verder begeleid moet worden, dan zal patiënt een afspraak op de poli MDL krijgen op een voor het probleem passende termijn. Te denken valt aan onder andere een coloncarcinoom of een andere maligniteit, een Barrett, etc.