Klinisch chemisch laboratorium

Het Klinisch chemisch laboratorium (KCL) van het Flevoziekenhuis is verbonden aan OLVG Lab BV: een grote laboratoriumorganisatie die werkt voor het OLVG en voor andere ziekenhuizen, klinieken en huisartsenpraktijken. Het KCL is RvA ISO15189/22870 geaccrediteerd onder nummer 263, RvA-keurmerk voor Medische laboratoria. 

Naast de reguliere laboratoriumaanvragen levert het laboratorium aanvullende dienstverlening, zoals educatie, point of care testing (POCT) in de huisartspraktijk en feedback op het aanvraaggedrag

In de nieuwsbrieven KCL leest u alle actuele ontwikkelingen over onder meer gewijzigde referentiewaarden, afkapwaarden, rapportages en nieuwe testen

Resultaten

De laboratoriumresultaten van uw patiënten kunt u inzien via het Zorgverlenersportaal. Om te voorkomen dat aanvragers van laboratoriumonderzoek iedere nieuw binnengekomen uitslag apart gerapporteerd krijgen, wordt de rapportage zoveel mogelijk geclusterd. Dit is afgesproken in overleg met een afvaardiging van de Almeerse huisartsen. Het laboratorium kent daarnaast twee mogelijkheden om de urgentie van een aanvraag duidelijk te maken.

Voor het doorbellen van uitslagen worden afgesproken criteria gehanteerd.

Formulieren

Bestelformulier afnamematerialen

Het 'aanvraagformulier 1e lijn' kunt u opvragen via laboratorium@flevoziekenhuis.nl

Contact

Openingstijden en bereikbaarheid

Het Klinisch Chemisch Laboratorium is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Tijdens kantooruren kunt u telefonisch contact met ons opnemen via onderstaande telefoonnummers. Buiten kantooruren, in het weekend of tijdens feestdagen is het laboratorium en de dienstdoende klinisch chemicus bereikbaar via de receptie van het Flevoziekenhuis.

Telefoonnummers

receptie - informatie t.b.v. laboratoriumuitslagen

Tel
Fax
E-mail

036 868 98 18
036 868 86 65
laboratorium@flevoziekenhuis.nl
 
aanvragen huisbezoek Tel
Fax
036 868 86 48
036 868 94 44
 
klinisch chemicus Tel 036 868 88 17 voor intercollegiaal overleg
medisch microbioloog Tel 036 868 96 84 voor intercollegiaal overleg
patholoog Tel 020 599 31 81 voor intercollegiaal overleg

Accountmanager eerste lijn

Wim Meijer
036 868 88 19
wmeijer@flevoziekenhuis.nl

 

 

 

 

 

 

Klinisch chemici

Sietske Hogenboom

Marieke Levitus

Michiel de Bruin

Informatie voor patiënten

Op de afdelingspagina van het Klinisch chemisch laboratorium vindt u informatie over een aantal laboratoriumonderzoeken waar patiënten mee te maken kunnen krijgen. Met deze informatie kunnen zij zich voor, tijdens en na hun bezoek aan het ziekenhuis goed informeren en voorbereiden. Voor uitleg over vrijwel alle laboratoriumtesten en -onderzoeken kunt u patiënten verwijzen naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC).

Tarieven

De kosten van laboratoriumonderzoek die door het laboratorium wordt uitgevoerd, zijn opgebouwd uit een ordertarief en een analysetarief en worden jaarlijks met de zorgverzekeraar vastgesteld.

Het ordertarief omvat de voorbereiding, handeling en materiaalkosten van de bloedafname.
Het analysetarief bevat de kosten van de uitgevoerde analyse en hiervoor zijn meerdere tarieven vastgesteld, afhankelijk van het type analyse. Zo is een relatief eenvoudige analyse als het bepalen van een natrium of kreatinine goedkoper dan een ingewikkelde immunologische bepaling (bijv. hormoonanalyse) of een arbeidsintensieve bepaling (bijv. DNA-analyse). Per order of bloedafname worden doorgaans meerdere analyses aangevraagd, de som van alle uitgevoerde analyses vormen tezamen de totale analysekosten.

In onderstaande tarievenlijst worden de maximale tarieven weergegeven. Tevens is de relatieve verhouding tussen de tarieven (dure of goedkope test) weergegeven. De werkelijk in rekening gebrachte tarieven verschillen per zorgverzekeraar: vaak wordt een korting afgesproken. 

Tarievenlijst 2020