Doorbelbeleid

Uitgangspunt is om zo weinig mogelijk uitslagen door te bellen aan de aanvragend arts, tenzij er sterk afwijkende resultaten gevonden worden die om directe actie vragen. Voor het doorbellen van uitslagen worden de onderstaande criteria gehanteerd. Uitslagen die hieraan voldoen, worden automatisch op de doorbellijst in GLIMS geplaatst.

N.B. Onderstaande uitslagen worden automatisch doorgebeld, tenzij reeds bekend in de afgelopen maand.

Klinische Chemie

Bepaling Eenheid Laag Hoog

Toelichting

ALAT IU/l - > 150  
Bilirubine neonaat (< 10 dagen) µmol/l - > 250  
Calcium mmol/l < 1,80 > 3,00  
CK-MB µg/l   ≥ 10  
CO-Hb %   ≥ 10  
FT4 pmol/l < 5 > 40 in combinatie met afwijkend TSH en onbekend
Galzure zouten µmol/l   > 10  
Glucose mmol/l < 2,5 > 20 Indien glucose > 20 mmol/l en HbA1c > 60 mmol/mol niet doorbellen indien HbA1c-uitslag < 3 maanden oud
Kalium2 mmol/l < 2,8 > 6,0  
Kreatinine µmol/l - > 200
> 100 bij < 6 jaar
 
Lactaat mmol/l   ≥ 3,0  
Natrium mmol/l < 128 > 150  
Tot eiwit urine g/l   > 1,0  
Troponine T µg/l   ≥ 0.014  
Ureum mmol/l - > 20  

Hematologie

Bepaling Eenheid Laag Hoog Toelichting
APTT s - > 150  
PTT s - > 30 tenzij bekend bij Trombosedienst
INR   - > 6,0  
D-dimeer       altijd
Hemoglobine mmol/l < 5,0    
Leukocyten x109/l < 1,5 > 20,0  
Trombocyten x109/l < 50   indien pseudo-trombopenie uitgesloten
Differentiatie leukocyten       alleen sterk afwijkende differentiaties worden in overleg met dienstdoende klinisch chemicus doorgebeld.