Educatie KCL

Naast de reguliere laboratoriumaanvragen levert het Klinisch chemisch laboratorium (KCL) aanvullende dienstverlening aan verwijzers, zoals toetsgroepen voor aanvraaggedrag, nascholing en opleidingen voor bloedafname en POCT in de huisartspraktijk.

Diagnostisch toetsoverleg (DTO)

De klinisch chemici verzorgen in samenwerking met een microbioloog en patholoog terugkoppeling van het aanvraaggedrag van (individuele) huisartsen. Dit doen zij twee keer per jaar tijdens een Diagnostisch toetsoverleg in het Flevoziekenhuis. Naast algemene bijscholing wordt op het DTO het aanvraaggedrag van het voorgaande (half)jaar besproken, gecombineerd met rationeel aanvragen aan de hand van de LESA-richtlijnen. Dit wordt ondersteund met casuïstiek.

Voor meer informatie en het aanleveren van bijscholingsonderwerpen kunt u contact opnemen met mw. dr. M. Levitus, klinisch chemicus, via 036 868 88 17.

Nascholing

De klinisch chemici verzorgen ook specifieke nascholingen voor 1e en 2e lijns zorgverleners. Tijdens deze bijeenkomsten behandelt de klinisch chemicus een van tevoren afgesproken onderwerp. De presentatie wordt afgestemd op de doelgroep en de van tevoren besproken leerdoelen, eventueel aangevuld met casuïstiek.

Voor het afspreken van een nascholing kunt u contact opnemen met mw. dr. M. Levitus, klinisch chemicus, via 036 868 88 17.

Opleiding

Bloedafname

Steeds meer huisartspraktijken komen de patiënt tegemoet en nemen zelf bloed af in de huisartspraktijk. Het Klinisch chemisch laboratorium ondersteunt dit klantvriendelijke proces van harte en verzorgt de opleiding voor doktersassistenten om bloed te kunnen afnemen in de huisartspraktijk. Dit is noodzakelijk, aangezien het laboratorium verantwoordelijk is voor het gehele traject van bloedafname, analyse en rapportage van de laboratoriumresultaten. Met name het preanalytische traject speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van een juist laboratoriumresultaat.

Het laboratorium leidt zowel intern als extern doktersassistenten op voor het afnemen van bloed en de verwerking hiervan. Tijdens deze opleiding wordt theoretisch en praktisch uitleg gegeven over de handeling en (juridische) achtergrond van bloedafname. In principe duurt deze opleiding 4 dagdelen, afhankelijk van deskundigheid en ervaring van de doktersassistente. Na het afronden van de opleiding wordt de bekwaamheid van de doktersassistente beoordeeld door middel van een (praktische) toets. Indien deze met goed gevolg wordt afgelegd, hgeeft het KCL een bekwaamheidsverklaring af. Deze bekwaamheidsverklaring is 3 jaar geldig en kan verlengd worden nadat de doktersassistente opnieuw de toets heeft afgelegd en daarmee heeft laten zien nog steeds bekwaam te zijn.

Indien gewenst kunnen herhalingsdagen voor deze opleiding gegeven worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. W. Meijer, accountmanager, via 036 - 868 88 19.

POCT in de huisartspraktijk

Het Klinisch chemisch laboratorium verzorgt ook opleiding en trainingen voor 'point of care testing’ (POCT) in de huisartspraktijk.