Rapportage en urgentie

 

Rapportage van resultaten

Het proces van rapportage van laboratoriumonderzoek is als volgt:

  1. Dagelijks wordt om 16.00 uur rapportage doorgestuurd naar edifact;
  2. Indien de uitslagen onvolledig zijn volgt na 4 dagen het vervolg, enzovoort;
  3. Zodra de uitslagen volledig zijn binnen deze tijd worden ze direct doorgezonden.
  4. Indien u de uitslag zo spoedig mogelijk wil, dan dient u op het formulier “doorbellen of faxen” aan te kruisen. Uiteraard moet de aanvraag voorzien zijn van het juiste telefoon of faxnummer. (Dit geldt uitsluitend voor 24-uurs pakket).

Urgentie van aanvragen

Alle aanvragen aan het Klinisch chemisch laboratorium van het Flevoziekenhuis worden bij voorkeur ingediend via ZorgDomein. Indien nodig is een schriftelijk aanvraagformulier beschikbaar.

Het Laboratorium kent twee urgentieniveaus voor een aanvraag:

  • Algemeen: de resultaten van analyses behorende tot het 24-uurs pakket zijn binnen 2-3 uur na ontvangst op de centrale receptie van het Laboratorium beschikbaar in het ziekenhuisinformatiesysteem (Cyberlab). Bekijk ook de informatie over het Zorgverlenersportaal.
  • CITO: alleen onderzoeken die tot het 24-uurs pakket behoren kunnen met spoed aangevraagd worden. Op het aanvraagformulier kunt u aangeven of de uitslag dezelfde dag gefaxt of doorgebeld moet worden.