Pathologie

De afdeling Pathologie van het Flevoziekenhuis is onderdeel van de afdeling Pathologie van OLVG Lab BV. De pathologen verzorgen histologisch en cytologisch onderzoek en verrichten obducties.

Contact

Openingstijden     maandag t/m vrijdag, 08:30-17:00 uur
Telefoon 020 599 31 81
Fax 020 599 31 90
E-mailadres pathologie@flevoziekenhuis.nl

Histologie

Het histologisch laboratorium heeft als taak het verwerken van weefsel van de patiënt tot een, door middel van een lichtmicroscoop, beoordeelbaar preparaat. Voor de huisarts betreft histologisch onderzoek vooral onderzoek naar benigne (goedaardige) huidafwijkingen. Deze huidexcisies kunnen in een potje met formaline naar de afdeling Pathologie van het Flevoziekenhuis worden gestuurd.

Soort onderzoek bewerkingstijd uitslag
biopten, cito* 1 dag* 1 werkdag na inzending, schriftelijk en/of elektronisch
biopten, routine 1 dag 1-5 werkdagen na inzending, schriftelijk en/of elektronisch

Potjes met formaline kunnen opgevraagd worden via het bestelformulier afnamematerialen van het laboratorium Flevoziekenhuis. U kunt ook bellen naar 036 868 88 19 of mailen naar wmeijer@flevoziekenhuis.nl

Cytologie

Het cytologisch laboratorium houdt zich bezig met het opsporen van afwijkende cellen met behulp van een lichtmicroscoop.

Soort onderzoek bewerkingstijd uitslag
algemeen, cito* 1 dag 1werkdag na inzending, schriftelijk en/of elektronisch
algemeen, routine 1 dag 1-2 werkdagen na inzending, schriftelijk en/of telefonisch
cervix 2-4 dagen binnen 10 werkdagen na inzending, schriftelijk en/of elektronisch
puncties ** 1 dag 1-2 werkdagen na inzending, schriftelijk en/of elektronisch

* CITO-uitslag: hierbij geldt dat de uitslag van groot belang is, voor verdere diagnostiek en/of therapie.

** Puncties: puncties worden verricht door de radioloog.

Mortuarium

Postmortaal onderzoek betreft de verrichtingen die na het overlijden van een patiënt plaatsvinden. Het doel van een postmortaal onderzoek kan zijn: een onderzoek naar de oorzaak van het overlijden en /of een onderzoek naar de resultaten van een medische behandeling cq kwaliteitstoetsing van het medisch handelen van het ziekenhuis. Dit noemen we ook wel sectie of obductie.

Aanvragen obductie door extramurale arts

Een obductie kan worden aangevraagd middels onderstaand aanvraagformulier:

Het formulier dient geheel ingevuld en ondertekend te worden door de aanvragend arts. Belangrijk is dat er separaat aan nabestaanden toestemming moet worden gevraagd voor hersensectie (indien gewenst).
Via onderstaand e-mailadres meldt u de obductie aan met vermelding van de patiëntgegevens en kort de klinische informatie.
Het transport van het lichaam naar het Flevoziekenhuis kost circa € 200. Daarnaast kost het verrichten van de obductie € 290,-. Deze kosten zijn niet gedekt door de ziektekostenverzekering van de overledene. De nabestaanden ontvangen derhalve een rekening.

Het formulier kan gemaild of gefaxt worden naar de afdeling Pathologie: obductie@flevoziekenhuis.nl of per fax 020 599 31 90.

Bewassing en balseming

Elke cultuur heeft zo zijn eigen zorg en regels rond het overlijden. Zo kan een overleden patiënt ritueel bewassen worden door de familie. Als een overledene begraven wordt in het land van herkomst, is balseming (preservering) van het lichaam noodzakelijk.

Voor vragen over bewassing en balseming kunt u contact opnemen met de beheerder van het mortuarium, UVIJ Uitvaartzorg, tel. 036 532 13 31.

Nabestaanden van een overleden patient hebben in het Flevoziekenhuis de vrije keuze in uitvaartverzorger.