Praktische informatie


M.i.v. 10 juni 2020: Afspraak mammapoli weer door huisarts

Sinds woensdag 10 juni kunnen huisartsen zelf weer een afspraak regelen voor patiënten met een afwijking aan de borst. U kunt bellen met de afdeling Radiologie via 036-868 8543.
De mammapoli verzoekt u wel een aanvraag / verwijzing in ZorgDomein te zetten.

Afspraken over informatie-wisseling

Specialisten van het Flevoziekenhuis en de Almeerse huisartsen hebben afspraken gemaakt over de onderlinge uitwisseling van informatie en het proces van (terug)verwijzing. Een deel van de afspraken komt voort uit het tweejaarlijkse Verwijzersonderzoek dat het Flevoziekenhuis uitvoert. 

Bereikbaarheid bij spoed

Proces bij spoed

Bij spoed belt u het telefoonnummer dat per vakgroep vermeld staat onder het kopje ‘Spoed’. Voor spoed overlegt u direct met de dienstdoende arts, alvorens de verwijsbrief te sturen via ZorgDomein. U maakt vervolgens de afspraak bij de poli-assistente en stuurt de patiënt door naar de SEH. Alleen in geval van bevalling, kan de patiënt rechtstreeks naar de afdeling verloskunde. 
Bij een aantal vakgroepen is het mogelijk om een verkorte toegangstijd in ZorgDomein te kiezen. Dit is bedoeld voor patiënten waarvoor de normale wachttijd medisch gezien te lang is. Voor vakgroepen waarbij u geen verkorte toegangstijd in ZorgDomein kan kiezen, en waarvan u medisch gezien vindt dat de patiënt eerder terecht zou moeten, kunt u contact opnemen met het spoednummer van de betreffende poli.

Tijdens kantooruren: maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Belt u met de nummers die aangegeven staan op de specialisme pagina’s in de Verwijs Wijzer. Heeft u geen Verwijs Wijzer? Deze kunt u aanvragen door een mail te sturen naar communicatie@flevoziekenhuis.nl.

Voor spoed buiten kantooruren

Belt u eerst de specialist om de patiënt aan te melden. De rechtstreekse doorkiesnummers vindt u op pagina 8 van de Verwijs Wijzer. Heeft u geen Verwijs Wijzer? Deze kunt u aanvragen door een mail te sturen naar communicatie@flevoziekenhuis.nl.

Meekijkconsulten

Meekijkconsulten kunnen alle medische niet-spoed telefoontjes vervangen. U kunt middels het meekijkconsult een vermoeden laten bevestigen of advies inwinnen over te nemen vervolgstappen in de behandeling van uw patiënt. De specialist en de huisarts werken hierbij nauw samen. De patiënt kan onder uw behandeling blijven en een doorverwijzing naar het ziekenhuis is meestal niet nodig.

Een meekijkconsult bij een medisch specialist vraagt u aan via een applicatie binnen ZorgDomein. De medisch specialist beantwoordt het meekijkconsult binnen 3 werkdagen. Omdat de financiering van het meekijkconsult via de huisartsenzorg loopt, heeft dit geen gevolgen voor het eigen risico van de patiënt.

Er zijn inmiddels 14 vakgroepen waar u als huisarts een meekijkconsult kunt aanvragen. Dit zijn: Chirurgie, Dermatologie, Interne geneeskunde, Nefrologie, MDL, Reumatologie, Cardiologie, Longziekten, Plastische chirurgie, Orthopedie, KNO, Gynaecologie, Neurologie en Radiologie.

Verwijsinformatie Centrum Bijzondere Tandheelkunde

Patiënten voor het Kinderteam van het CBT kunt u verwijzen via het verwijsformulier.

Verwijsinformatie Kaakchirurgie

U kunt een verwijzing mailen naar kaakchirurgie@flevoziekenhuis.nl 
Patiënten kunnen vervolgens een afspraak maken, telefoonnummer: 036 - 868 87 49.

Verwijsinformatie diabetes

Voor reguliere afspraken (dus niet spoed), kunt u contact opnemen met de secretaresse van Diabetescentrum Almere, telefoonnummer: 036 - 868 77 50.

Meer informatie diabetes

Verwijsinformatie Maag-Darm-Lever (MDL)

Patiënt wordt door HA aangemeld:

  • via fax (036-8689187) of
  • de huisarts geeft de patiënt de verwijsbrief mee die door patiënt op de poli MDL wordt ingeleverd.

Alle endoscopieaanvragen worden beoordeeld door de MDL-arts.

Meer informatie MDL

Verwijsinformatie Cardiologie - antistollingsmiddelen

Deze pagina is speciaal voor huisartsen en bevat achtergrondinformatie en/of (medische) protocollen m.b.t. Cardiologie.

Protocollen gebruik antistollingsmiddelen

Nieuwsbrief FlevoflitZ voor verwijzers

De FlevoflitZ voor verwijzers is een nieuwsbrief van het Flevoziekenhuis voor haar verwijzers met informatie over nieuwe artsen, onderzoeken, behandelingen, enz. 

Overzicht recente nieuwsbrieven voor verwijzers