Samenwerken

Samenwerken is een belangrijke kernwaarde van het Flevoziekenhuis. Onze artsen, verpleegkundigen, polimedewerkers en ondersteunende medewerkers werken nauw samen om patiënten hoogwaardige zorg te kunnen bieden en patiënten en familie een aangenaam verblijf. Maar gezondheidswinst en kwaliteit van leven is ook steeds meer de uitkomst van een teaminspanning van alle betrokkenen in de zorgketen. Daarom zoeken we actief de samenwerking met partners op, in de eerste, tweede en derde lijn. Gezamenlijk komen we tot een beter resultaat voor onze patiënten en andere belanghebbenden. 

Alliantie met de eerste lijn

We werken nauw samen met Zorggroep Almere, MediMere en de andere 1e lijns zorgprofessionals met als doel om passende topzorg dichtbij de patiënt vorm te geven. We richten ons hierbij in eerste instantie op de speerpunten geboortezorg, thuisdialyse en de chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2 (DM2), chronic obstructive pulmonary disease (COPD) en cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Ook de zorggebieden medische psychiatrie en obesitas krijgen extra aandacht. 

Almere durft!

Onlangs hebben Zorggroep Almere en het Flevoziekenhuis de handen ineen geslagen om samen de zorg in Almere te ontwikkelen, onder het motto ‘Almere durft! De juiste zorg op de juiste plek.’ Met de Agenda 2019 – 2023 stellen we gezamenlijk prioriteiten om de zorg voor de bevolking van Almere en omgeving toegankelijk, betaalbaar en van kwalitatief hoog niveau te houden. 

Alliantie met de derde lijn

Sinds 2009 heeft het Flevoziekenhuis een nauwe alliantie met - toen nog - het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Inmiddels werken we in een alliantie samen met het Amsterdam UMC (AUMC), ontstaan door een fusie van AMC en VUmc. Kern van de samenwerking is dat (complexe) patiënten gezamenlijk in multidisciplinair verband worden besproken. Patiënten die hoog complexe zorg behoeven, die het Flevoziekenhuis niet biedt, worden in het AUMC behandeld. Patiënten uit het AUMC met medium-, en laag complexe aandoeningen worden steeds meer in het Flevoziekenhuis behandeld. Dit doen we uiteraard met respect voor de vrije keuze van patiënten.

De succesvolle alliantie is in eerste instantie opgezet voor de chirurgische zorg voor borstkanker en darmkanker, maar nu uitgebreid naar meerdere zorggebieden zoals interne geneeskunde en oncologie, maag-, darm-, en leverzorg, urologie en orthopedie.