Afdeling LOO

Wil je meer informatie over stage lopen in het Flevoziekenhuis?

Neem dan contact op met de afdeling Leren - Ontwikkelen - Onderzoek (LOO) via: 

stages@flevoziekenhuis.nl.