Vrijwilligerswerk

Wilt u meer informatie over het werken als vrijwilliger in het Flevoziekenhuis?

Neem dan contact op met Pien van Bueren, coördinator vrijwilligers Flevoziekenhuis: 

T 036 - 868 9201

pvbueren@flevoziekenhuis.nl.