Medisch wetenschappelijk onderzoek

Voordat een onderzoek van start kan gaan in het Flevoziekenhuis, is toestemming van de raad van bestuur vereist. Het Wetenschapsbureau van het Flevoziekenhuis voorziet onderzoekers graag van alle informatie, procedures en ondersteuning voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen het Flevoziekenhuis.

Het Wetenschapsbureau is ook verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek. Waar mogelijk ondersteunt het Wetenschapsbureau bij de opzet en de uitvoering van een onderzoek. Monitoring gedurende de looptijd van het onderzoek behoort ook tot de taken van het Wetenschapsbureau.

Contact

Voor vragen rondom het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek binnen het Flevoziekenhuis kunt een e-mail sturen aan het Wetenschapsbureau: wetenschapsbureau@flevoziekenhuis.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.