Opleiden

Binnen het Flevoziekenhuis leiden we artsen, verpleegkundigen en ondersteuners met passie op. We doen dat ook vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid; studenten zijn onze toekomstige collega’s. We bieden studenten opleidingsplaatsen aan op alle niveaus en voor veel beroepen. 

Informatie over stages

Wil je stage lopen in het Flevoziekenhuis? Gebruik het stageformulier om je aan te melden. 

We wijzen je er graag op dat de doorlooptijd van een aanmelding minimaal 3 weken bedraagt.