Paramedisch

Als je denkt aan het ziekenhuis, denk je vooral aan artsen en verpleegkundigen. Maar er zijn veel meer medewerkers die zorg verlenen aan de patiënt. De fysiotherapeut die de patiënt helpt revalideren en de doktersassistent die de medisch specialiseert assisteert tijdens de polikliniekbezoeken. Zonder hun ondersteuning kan de medisch specialist zijn werk niet doen. 

Informatie over stages

Wil je stage lopen in het Flevoziekenhuis? Gebruik het stageformulier om je aan te melden.

Wil je overleggen over jouw mogelijkheden bij het Flevoziekenhuis? Neem dan contact met ons op.