Stage

Een stage is een leuk en uitgebreid onderdeel van een opleiding. Door stage te lopen, leer je het vak in de praktijk kennen en ervaar je wat het werk precies inhoudt. Het Flevoziekenhuis biedt veel verschillende stageplaatsen aan: verpleegkundige stages, medische stages, paramedische stages en stages voor staf- en ondersteunende diensten. Voor leerlingen van de basis- en middelbare school bieden we beroepsoriënterende stages aan. 
Wil je stage lopen in het Flevoziekenhuis? Gebruik het stageformulier om je aan te melden.

We wijzen je er graag op dat de doorlooptijd van een aanmelding minimaal 3 weken bedraagt.

Op tijd beginnen

Begin op tijd met zoeken. Het is echt niet vreemd als je in september gaat zoeken naar een stage in februari/maart of in maart gaat zoeken naar een stage in september.