Leden Cliëntenraad

De functie

In verband met het vertrek van een lid en het aangekondigde vertrek van een ander lid zijn wij op zoek naar twee leden voor de cliëntenraad.

De leden van de cliëntenraad zetten hun kennis er ervaring vrijwillig in voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de positie van de cliënt in het Flevoziekenhuis. Als wettelijk adviesorgaan zijn wij de strategische overlegpartner binnen het Flevoziekenhuis die met kennis van zaken invloed kan uitoefenen. Hierdoor wordt het gezamenlijke belang van de cliënten meegenomen in het beleid van het ziekenhuis.

De afdeling

De cliëntenraad bestaat uit zeven leden die worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De cliëntenraad overlegt periodiek met de raad van bestuur, de raad van toezicht, de medische staf, de verpleegkundige staf en de ondernemingsraad. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van het ziekenhuis. We vragen informatie en toelichting bij actualiteiten en organiseren jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Cliëntenjaarprijs en een symposium. We verdiepen ons in actuele thema’s zoals het digitaal dossier en samen beslissen, door het volgen van trainingen en het bijwonen van symposia. Kortom: De cliëntenraad denkt en beslist mee over alles wat met kwaliteit van zorg en de positie van de cliënt te maken heeft.
Met de komst van de nieuwe WMCZ per 1 juli 2020, ontstaat de verplichting om het contact met de achterban actief vorm te gaan geven. Dit is voor 2020 een belangrijk punt voor de cliëntenraad en vraagt om een actieve bijdrage van de leden. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 3 uur per week.

Profiel

Om het belang van de cliënten zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen hebben de leden van de cliëntenraad verschillende achtergronden. Zo zijn er leden die ervaringsdeskundige zijn als het gaat om het ontvangen van zorg, leden met een achtergrond in de zorg, op financieel of juridisch gebied, maar ook met ervaring op beleidsmatig/bestuurlijk terrein.

Wat wij zoeken:

 • Je beschikt over affiniteit met cliëntenbelangen;
 • Je wil tijd investeren om het beleid van de cliëntenraad en het contact met de achterban vorm te geven;
 • Ervaring met medezeggenschap en/of communicatie met een achterban is een pré.
 • Je kunt goed in teamverband werken;
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en organisatorische verhoudingen;
 • Je bent praktisch ingesteld;
 • Je bent flexibel en straalt een positieve energie uit.

Verder ben je:

 • Proactief
 • Resultaatgericht
 • Enthousiast
 • Inspirerend
 • Motiverend

Daarnaast beschik je over een gezonde dosis humor.

Wij bieden

 • Enthousiaste collega’s;
 • Inspirerende onderwerpen;
 • Maatschappelijke zingeving;
 • Mogelijkheid tot scholing;
 • Een forfaitaire onkostenvergoeding.

Solliciteren

Graag ontvangen wij je CV en een motivatiebrief waarin je beschrijft:

 • Waarom jij de juiste persoon voor deze functie bent;
 • Wat jij gaat toevoegen;
 • Waarom jij denkt dat jij bij de cliëntenraad van het Flevoziekenhuis past.

Wij zien je brief en CV graag voor 31 mei a.s. tegemoet onder vermelding van vacaturenummer 2020-118.

De selectiegesprekken zullen zeer waarschijnlijk in de maand juni plaatsvinden, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Corona virus.

Een assessment en het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Bovenstaande knoppen worden mogelijk gemaakt via AddThis. AddThis gebruikt uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden, zoals marketing. Kijk daarom naar de door AddThis gepubliceerde privacyvoorwaarden.
Solliciteren
Aantal uren
nvt
Beroepsgroep
Ondersteunende functies/staf
Afdeling
Cliëntenraad
Salaris
forfaitaire onkostenverg.
Contactpersoon 1
Carole Schinkel, ambtelijk secretaris Cliëntenraad
036 - 868 9621