manager Zorg en Bedrijfsvoering

De functie

Positie en typering
Het Flevoziekenhuis komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van manager zorg en bedrijfsvoering. U bent samen met de EVR-voorzitters verantwoordelijk voor de resultaten van de EVR-en Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, Nefrologie/Dialyse en Reumatologie.

U concentreert zich op alle aspecten van de bedrijfsvoering; de voorzitter richt zich op het medisch inhoudelijke domein. De EVR-voorzitter is de eerst verantwoordelijke. Samen met de EVR-voorzitter rapporteert u aan de raad van bestuur over de resultaatgebieden van de EVR-en. U neemt deel aan het reguliere ziekenhuisbrede managementoverleg met de raad van bestuur, het Algemeen Overleg genoemd. U geeft direct leiding aan de teammanagers en indirect aan alle medewerkers van de vier EVR-en, uitgezonderd de medisch specialisten en arts assistenten. Wel onderhoudt u een actieve relatie met de vakgroep. Indirect wordt leiding gegeven aan 240 medewerkers. U straalt deskundigheid, resultaatgerichtheid, vertrouwen, collegialiteit en authenticiteit uit. U bent tegelijkertijd in staat om de belangen van het ziekenhuis en van een of meerdere EVR-en te behartigen. U werkt uitstekend samen met meerdere EVR voorzitters; voor ieder van hen fungeert u als belangrijkste sparringpartner voor EVR-zaken.

Resultaatgebieden
Kwaliteit en veiligheid van zorg

 • Geeft binnen de EVR-en leiding aan de uitvoering van het ziekenhuisbrede en EVR/specialisme specifieke beleid Kwaliteit en Veiligheid van zorg.
 • Initieert en draagt bij aan het realiseren van (transmurale) zorgpaden.
 • Draagt zorg voor goede scores op prestatie-indicatoren door goede kwaliteit en veiligheid van zorg en is verantwoordelijk voor de realisatie van concrete verbeteracties.

Zorgverlening en bedrijfsvoering

 • Draagt zorg voor een effectieve en efficiënte inrichting van het zorgproces binnen de EVR-en, met de focus op optimale logistieke processen en sturing op kostenbeheersing.
 • Zorgt voor een formatief en kwalitatief goed samengestelde personeelsbezetting.
 • Stelt de begroting, het jaarplan en jaarverslag van de EVR-en op, in samenspraak met de voorzitter t.b.v. bespreking met de raad van bestuur.

Leidinggeven

 • Geeft coachend leiding aan de teammanagers en de medewerkers van de EVR-en, inspireert en motiveert hen om hun vaardigheden en leidinggevende kwaliteiten verder aan te scherpen.
 • Initieert activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan de werksfeer binnen de EVR-en.
 • Zorgt, samen met de voorzitter, voor adequate communicatie binnen de EVR-en over ontwikkelingen en actualiteiten binnen het ziekenhuis, zodat de medewerkers zich goed geïnformeerd en betrokken voelen.

Samenwerking, in- en extern

 • Is verantwoordelijk voor de samenwerking met andere EVR-en, stafafdelingen en projecten.
 • Heeft een intensieve samenwerking met collega managers zorg en bedrijfsvoering en is samen met hen verantwoordelijk voor efficiënte en effectieve ziekenhuisbrede operationele en tactische processen inzake inzet en beschikbaarheid van medewerkers en middelen.
 • Draagt met regelmaat bij aan ziekenhuisbrede projecten.
 • Onderhoudt – zelfstandig en samen met de EVR-voorzitter – actief contacten op het eigen niveau met de belangrijke stakeholders in de 1e en 3e lijn, Amsterdam UMC en andere partners in de zorgketen. Kan kansen in de markt omzetten in producten en dienstverlening naar patiënten.

Beleidsontwikkeling en – uitvoering

 • Levert een belangrijke bijdrage aan (aanpassing van) het meerjarenbeleid van het ziekenhuis en zorgt dat de inbreng van meerdere EVR-en bijdraagt aan en passend is bij het meerjarenbeleid.
 • Is goed op de hoogte van de externe ontwikkelingen in het veranderende zorglandschap en weet deze te vertalen naar concrete toepassing voor het ziekenhuis en de EVR-en.
 • Vertaalt het (meerjaren)beleid van het ziekenhuis naar wat dat betekent voor de medewerkers en de werkzaamheden van de EVR-en, en is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid binnen de EVR-en.

De afdeling

In het Flevoziekenhuis werken bevlogen én betrokken medewerkers. Het Flevoziekenhuis wordt bestuurd door een 3-hoofdige raad van bestuur en kent een gedecentraliseerd besturingsmodel met medische en medisch ondersteunende specialismen. Deze zijn georganiseerd in een Eenheid Verantwoord Resultaat (EVR). In totaal zijn er 24 EVR-en. De EVR-en staan onder voorzitterschap van een daartoe benoemde medisch specialist, die de eerst verantwoordelijke is voor de EVR. De EVR-voorzitter werkt nauw samen met de manager zorg en bedrijfsvoering, gezamenlijk vormen zij de EVR-leiding en rapporteren zij aan de raad van bestuur. De managers zorg en bedrijfsvoering zijn werkzaam voor meerdere EVR-en. Zij dragen bij aan de vergroting van de slagkracht bij operationele en tactische ziekenhuisbrede onderwerpen.

Profiel

 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen, ruime kennis van bedrijfseconomische vraagstukken.
 • Uitstekende managementkwaliteiten, ruime leidinggevende ervaring in het aansturen van een groot organisatieonderdeel; ervaring in een zorgorganisatie is een pré.
 • Bewezen goede resultaten met het leiding geven aan verandertrajecten en projecten.
 • Heeft hart voor de zorg, is gericht op wat patiënten nodig hebben en weet hoe processen patiëntgericht én financieel verantwoord ingericht kunnen worden.
 • Inzicht in (zorg)processen en brede kennis van tactisch beleid en kwaliteitsmanagement.
 • Kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving, in staat om multidisciplinaire teams te verbinden en draagvlak te creëren.
 • Goed gevoel voor verhoudingen.
 • Goed in staat om in- en externe netwerken te creëren.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Kerncompetenties

 • Stevige persoonlijkheid, heeft lef, is ambitieus en gedreven, staat voor zijn/haar zaak, afspraak = afspraak, resultaatgericht, slagvaardig, neemt de regie en toont eigenaarschap.
 • In staat om mensen te motiveren, te coachen en te laten leren.
 • Teamspeler en verbinder, sterk in samenwerken binnen een team van gelijken.
 • In staat om direct en indirect te kunnen managen en daarbij teammanagers goed te laten functioneren.
 • Analytisch scherp en innovatief, gedreven om verbeteringen te realiseren in organisatie van zorg en kwaliteit en veiligheid van zorg.
 • Past bij de waarden van het Flevoziekenhuis – flexibel, betrouwbaar, samenwerkend en betrokken- en handelt ook als zodanig.
 • Is zich bewust van de eigen rol en blijft ook onder druk effectief handelen, is stress bestendig.

Wij bieden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75 conform de cao Ziekenhuizen.

Solliciteren

De sollicitatieprocedure verloopt via Suur & Company. U kunt via deze site uw sollicitatie versturen.

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en arbeidsvoorwaarden-document aan te leveren. Na de voorselectie zal de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever.

In de procedure kan tevens gebruik gemaakt worden van een:

 • Assessment
 • Persoonlijkheidstest
 • Referentiecheck
Bovenstaande knoppen worden mogelijk gemaakt via AddThis. AddThis gebruikt uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden, zoals marketing. Kijk daarom naar de door AddThis gepubliceerde privacyvoorwaarden.
Solliciteren
Aantal uren
36
Beroepsgroep
Ondersteunende functies/staf
Afdeling
Raad van Bestuur en staf
Salaris
FWG 75
Contactpersoon 1
Marja Suur, -
06 – 52 04 80 42
marjasuur@suurcompany.nl
Contactpersoon 2
Monica van der Ven, Personal Assistant
06 – 24 20 34 25
monicavanderven@suurcompany.nl