Physician assistant (in opleiding)

De functie

De Physician Assistant (PA) verleent medische zorg onder supervisie binnen de Longziekten. De PA  neemt medische (geprotocolleerde) standaard taken over van de medisch specialist. Daarnaast levert de PA een bijdrage aan de kwaliteit van zorg, met name waar het de continuïteit van die zorg betreft. De grenzen van het werkgebied van de PA worden bepaald door specifiek gedelegeerde medische taken zoals die met een superviserend medisch specialist of arts zijn overeengekomen.

De werkzaamheden reiken van geneeskundige basistaken tot medisch specialistische taken binnen het geneeskundig proces van anamnese, onderzoek en behandeling. Op het (middels EPA’s) afgesproken werkterrein handelt de PA zelfstandig en draagt verantwoordelijkheid hiervoor.

De afdeling

De EVR Longgeneeskunde biedt kwalitatief hoogstaande zorg aan de inwoners van Almere en omstreken op een betrokken en professionele wijze. Er is een klinische, poliklinische en functie afdeling (longfunctie en behandelkamer). Naast de zorgverlening wordt er veel aandacht gegeven aan opleiding van verpleegkundigen (HBO en MBO), coassistenten en arts-assistenten. Kwalitatief goede zorg en een betrokken houding bij patiënt, collega’s en afdeling staan hoog in het vaandel.

Profiel

Wij vragen van jou:

 • Je beschikt over het diploma Master Physician Assistant van een door de Nederlandse en Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) erkende HBO-masteropleiding; of je bent bereid deze te volgen.
 • Je voldoet aan de eisen van (her)registratie en voldoet daarmee aan de eisen die het NAPA kwaliteitsbeleid van de PA stelt (indien reeds opgeleid);
 • Je hebt brede basiskennis en in het bijzonder kennis van ziektebeelden, symptomen en klachten binnen de eigen medische disciplines.
 • Kennis van methoden en technieken van gangbare medische handelingen en bijbehorende medicatie binnen de eigen medische discipline.
 • Kennis van medische protocollen, standaarden, procedures en voorschriften.
 • Kennis van methoden van instructie en begeleiden.
 • Kennis en inzicht in de belangrijkste aspecten van wetenschappelijk onderzoek, de resultaten daarvan en hun relevantie en bruikbaarheid voor de praktijk.
 • Je hebt inzicht in grenzen van eigen deskundigheid.
 • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het afgesproken medisch

Verder ben je:

 • Flexibel
 • Tactisch
 • Overtuigend
 • Opmerkzaam

Wij bieden

De arbeidsvoorwaarden waaronder de salariëring zijn volgens CAO ziekenhuizen, conform FWG 65. Inschaling vindt plaats op basis van werkervaring met een maximum van € 5.504,-- bruto per maand op fulltime basis. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van één jaar of voor de duur van de opleiding met uitzicht op een vaste aanstelling.

 

Solliciteren

Graag ontvangen wij een motivatiebrief waarin je beschrijft:

 • Waarom jij de juiste persoon voor de functie bent;
 • Wat jij gaat toevoegen;
 • Waarom jij denkt dat jij bij het Flevoziekenhuis past.

Wij zien je brief en CV graag voor 20 februari 2020 tegemoet  onder vermelding van vacaturenummer 2020-031

Het navragen van referenties,  het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) en eventueel assessment maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Bovenstaande knoppen worden mogelijk gemaakt via AddThis. Als u de vacature deelt via een van de bovenstaande knoppen, gelden de privacyvoorwaarden van AddThis. AddThis gebruikt uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden, zoals marketing. Kijk op www.addthis.com voor de gepubliceerde privacyvoorwaarden.
Solliciteren
Aantal uren
24 - 36
Beroepsgroep
Medisch ondersteunend
Afdeling
Verpleegafdeling Longziekten
Salaris
FWG 65
Contactpersoon 1
Elisa Samlal, Teammanager
036 – 868 9500