Activiteiten van vrijwilligers

Bekijk de actuele vacatures

Gastvrouw /-heer op de Spoedeisende hulp (SEH)

Als vrijwilliger bent u aanwezig in de wachtkamer van de SEH om patiënten en eventuele begeleiders extra aandacht te geven. Door een praatje te maken, een kopje koffie aan te bieden of informatie te geven over bijvoorbeeld de werkwijze en de wachttijden. De medewerkers van de SEH verlenen acute en soms zeer complexe hulp. Daarom zijn zij niet altijd in de gelegenheid om een praatje te maken of de patiënt en begeleiders uitgebreid te informeren. Met uw extra aandacht kunt u zo nodig voor geruststelling en vermindering van stress of onzekerheid zorgen. 

Gastvrouw/-heer in de centrale hal en opnameservice

Als gastvrouw/heer bent u het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker van het Flevoziekenhuis. U bent proactief aanwezig in de centrale hal, verwelkomt bezoekers en beantwoordt hun vragen en begeleidt ze desgewenst naar de plaats van bestemming. De gastvrouwen/-heren werken nauw samen met mijnInfopunt om patiënten bij hun opname in het ziekenhuis een gastvrije ontvangst te bieden.

Spelen op de vleugel in de centrale hal

In de centrale hal van het Flevoziekenhuis staat een prachtige Yamaha vleugel die volgens rooster wordt bespeeld door vrijwilligers. Met pianomuziek willen wij voor onze patiënten en bezoekers een aangename sfeer creëren. Regelmatig komt het voor dat bezoekers rondom de piano staan te luisteren of mee te zingen. U kunt als vrijwilliger 1 tot 2 uur per week volgens een terugkerend rooster uw eigen pianomuziek spelen. Ideaal voor bijvoorbeeld conservatoriumstudenten, gevorderde studenten aan de muziekschool en voor iedere pianist die van mensen houdt. Ook andere muzikale talenten zijn welkom.

Geven van handmassages aan patiënten

Als vrijwilliger geeft u handmassages aan patiënten op de verpleegafdelingen. Hiermee zorgt u voor ontspanning voor patiënten en geeft u hen een moment van extra aandacht. Het volgende filmpje gaat over vrijwilligers en handmassages. 

Vrijwilliger bij het project ‘Kwetsbare ouderen’

Als vrijwilliger levert u een bijdrage aan het voorkomen van acute verwardheid en fysieke achteruitgang bij oudere patiënten in het ziekenhuis. Met uw hulp kunnen ouderen in het ziekenhuis hun geheugen trainen, hun conditie op peil houden en zo goed mogelijk blijven bewegen. Allemaal belangrijke voorwaarden om acute verwardheid (ook wel delirium genoemd) te voorkomen. Voor elke oudere die risico loopt op delirium wordt een plan op maat gemaakt waarbij u als vrijwilliger ondersteuning biedt. Dat kan gaan om een stukje wandelen, een praatje maken, samen eten of een spelletje doen.

Ondersteuning van de secretaresses op de verpleegafdelingen

De vrijwilliger ondersteunt de afdelingssecretaresse.