Flexibel werken

Het Flexbureau verzorgt de flexibele inzet van medewerkers, als op afdelingen om welke reden dan ook tekort aan vast personeel ontstaat. Dit kan voor korte of langere tijd zijn, soms lang van tevoren bekend of in acute situaties. De flexpool bestaat uit ongeveer 100 mensen. De meesten hebben vaste uren, een aantal heeft een oproepovereenkomst. De flexmedewerkers zijn inzetbaar voor diverse functies in het ziekenhuis. Het gaat om verpleegkundigen, doktersassistenten, polikliniekassistenten, zorghulpen en afdelingssecretaresses voor verpleegafdelingen. Samen vormen zij 'de flexpool'. De collega's van het Flexbureau kennen alle flexmedewerkers en onderhouden het contact. 

Contact

De medewerkers van het Flexbureau zijn op werkdagen van 7.30 – 16.30 uur bereikbaar via 036 868 8855 of flexburo@flevoziekenhuis.nl. Of kom eens langs!