Chirurgie bij darmaandoeningen

Het Flevoziekenhuis heeft een team van chirurgen die gespecialiseerd en opgeleid zijn in de diagnose en het behandelen van verschillende darmaandoeningen. Denk hierbij aan een dikke darmontsteking, de ziekte van Crohn en een galblaasontsteking.