Cliëntenraad

U kunt meepraten over het beleid van het Flevoziekenhuis via de cliëntenraad. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis over kwaliteit van de zorg. De raad van bestuur moet - bij beslissingen die patiënten aangaan - overeenstemming bereiken met het advies van de cliëntenraad. Zo is het geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Wie zitten er in de cliëntenraad?  

De cliëntenraad bestaat uit 7 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Momenteel is er een plek niet ingevuld, binnenkort zal hier een vacature voor worden opengesteld. De leden (geen medewerkers van het Flevoziekenhuis) willen bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in het Flevoziekenhuis. Ieder lid neemt zijn of haar kennis en ervaring mee; de een doet dat vanuit een juridisch perspectief, de ander als ervaringsdeskundige.

Pim van den Toorn (voozitter), Nathaly Stoker (vice-voorzitter) en Paulien Botman

Naomy Belkhir, Christopher van Dijk, Peter Kemper en Carole Schinkel (ambtelijk secretaris)

Wat doet de cliëntenraad?

Naast overleg met de raad van bestuur, vindt er periodiek overleg plaats met de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de besturen van de medische staf en verpleegkundige staf. Bovendien organiseert de cliëntenraad om het jaar een symposium of de Cliëntenjaarprijs. In het Jaarverslag 2018 leest u meer over de taken en activiteiten van de cliëntenraad. 

Waar komt u de leden van de cliëntenraad tegen?

U kunt leden van de cliëntenraad treffen op de Dag van de gastvrijheid. Regelmatig eten we een hapje mee met de patiënten. Via de nieuwsrubriek, agenda en de social mediakanalen van het Flevoziekenhuis blijft u op de hoogte van activiteiten van de cliëntenraad. 

Heeft u vragen, suggesties of ideeën? 

Heeft u vragen suggesties en/of ideeën, gericht op het algemeen belang van patiënten? Deze zijn van harte welkom! U kunt de cliëntenraad op drie manieren bereiken:

Flevoziekenhuis, t.a.v. ambtelijk secretaris cliëntenraad
Postbus 3005 
1300 EG Almere

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor verwijzen we u naar de klachtenregeling van het Flevoziekenhuis. ​