Cliëntenraad

De cliëntenraad is voor het Flevoziekenhuis de ‘stem’ van de patiënt zodat elke patiënt in de regio Almere passende en toegankelijke zorg ontvangt. De raad van bestuur moet - bij beslissingen die patiënten aangaan - overeenstemming bereiken met de cliëntenraad. Zo is het geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis over de kwaliteit van de zorg.  Naast overleg met de raad van bestuur, vindt er periodiek overleg plaats met de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de besturen van de medische staf en verpleegkundige staf. De taken van de cliëntenraad en manier van werken zijn omschreven in de medezeggenschapsregeling. Bovendien organiseert de cliëntenraad om het jaar een symposium of de Cliëntenjaarprijs. Lees ook het Jaarverslag 2021 voor meer informatie over de taken en activiteiten van de cliëntenraad in 2021.

Het Panel van de Cliëntenraad

Goede gezondheidszorg en een goede dienstverlening is voor iedereen belangrijk. Door van onze patiënten of hun naasten te horen hoe zij het Flevoziekenhuis ervaren kan de cliëntenraad zich een beter beeld vormen van wat er onder patiënten leeft. Door lid te worden van het Panel van de Cliëntenraad helpt u samen met de cliëntenraad de zorg nog beter af te stemmen op de behoefte van de patiënten. Wij nodigen u graag uit om lid te worden van het Panel van de Cliëntenraad

Wie zitten er in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit 8 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden van de cliëntenraad (geen medewerkers van het Flevoziekenhuis) willen bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in het Flevoziekenhuis. Ieder lid neemt zijn of haar kennis en ervaring mee; de een doet dat vanuit een juridisch perspectief, de ander als ervaringsdeskundige. Wil je graag lid worden van de cliëntenraad? Stuur dan een mail naar clientenraad@flevoziekenhuis.nl.

Waar komt u de leden van de cliëntenraad tegen?

U kunt leden van de cliëntenraad treffen op de Dag van de gastvrijheid. Regelmatig eten we een hapje mee met de patiënten. Via de nieuwsrubriek, agenda en de social mediakanalen van het Flevoziekenhuis blijft u op de hoogte van activiteiten van de cliëntenraad.

Heeft u vragen of suggesties? 

Heeft u vragen suggesties en/of ideeën, gericht op het algemeen belang van patiënten? Deze zijn van harte welkom! U kunt de cliëntenraad bereiken via de contactgegevens rechts op deze pagina.
De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor verwijzen we u naar de klachtenregeling van het Flevoziekenhuis.

Contact

Stuur een brief per post

Flevoziekenhuis
t.a.v. ambtelijk secretaris cliëntenraad
Postbus 3005 
1300 EG Almere