Cliëntenraad

De cliëntenraad is voor het Flevoziekenhuis de ‘stem’ van de patiënt zodat elke patiënt in de regio Almere passende en toegankelijke zorg ontvangt. De raad van bestuur moet - bij beslissingen die patiënten aangaan - overeenstemming bereiken met de cliëntenraad. Zo is het geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis over de kwaliteit van de zorg.  Naast overleg met de raad van bestuur, vindt er periodiek overleg plaats met de raad van toezicht, de ondernemingsraad en de besturen van de medische staf en verpleegkundige staf. Bovendien organiseert de cliëntenraad om het jaar een symposium of de Cliëntenjaarprijs. In het meerjarenplan beschrijft de cliëntenraad de werkzaamheden en focuspunten voor 2021 Lees ook het Jaarverslag 2020 voor meer informatie over de taken en activiteiten van de cliëntenraad in 2020.  

Het Panel van de Cliëntenraad

Goede gezondheidszorg en een goede dienstverlening is voor iedereen belangrijk. Door van onze patiënten of hun naasten te horen hoe zij het Flevoziekenhuis ervaren kan de cliëntenraad zich een beter beeld vormen van wat er onder patiënten leeft. Door lid te worden van het Panel van de Cliëntenraad helpt u samen met de cliëntenraad de zorg nog beter af te stemmen op de behoefte van de patiënten. Wij nodigen u graag uit om lid te worden van het Panel van de Cliëntenraad. 

Wie zitten er in de cliëntenraad?  

De cliëntenraad bestaat uit 6 leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden van de cliëntenraad (geen medewerkers van het Flevoziekenhuis) willen bijdragen aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in het Flevoziekenhuis. Ieder lid neemt zijn of haar kennis en ervaring mee; de een doet dat vanuit een juridisch perspectief, de ander als ervaringsdeskundige.

Pim van den Toorn (voorzitter), Nathaly Stoker, Paulien Botman en Christopher van Dijk
Pim van den Toorn (voorzitter),  Saskia Schurman (vicevoorzitter), Paulien Botman en Christopher van Dijk

 

Els Groenewoud, Peter Kemper, Nathaly Stoker, Arthur Storm en Carole Schinkel (ambtelijk secretaris)

Waar komt u de leden van de cliëntenraad tegen?

U kunt leden van de cliëntenraad treffen op de Dag van de gastvrijheid. Regelmatig eten we een hapje mee met de patiënten. Via de nieuwsrubriek, agenda en de social mediakanalen van het Flevoziekenhuis blijft u op de hoogte van activiteiten van de cliëntenraad. 

Heeft u vragen of suggesties? 

Heeft u vragen suggesties en/of ideeën, gericht op het algemeen belang van patiënten? Deze zijn van harte welkom! U kunt de cliëntenraad op drie manieren bereiken:

Flevoziekenhuis, t.a.v. ambtelijk secretaris cliëntenraad
Postbus 3005 
1300 EG Almere

De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten. Hiervoor verwijzen we u naar de klachtenregeling van het Flevoziekenhuis. ​