Samenwerking Amsterdam UMC

Het Flevoziekenhuis heeft een unieke, intensieve samenwerking met het Amsterdam UMC. Dit betekent dat meerdere specialisten zowel in het Flevoziekenhuis als in het Amsterdam UMC werken. Hierin onderscheiden wij ons van omliggende ziekenhuizen. Deze intensieve samenwerking zorgt ervoor dat u betere zorg kunt krijgen volgens de nieuwste inzichten, sneller en dichtbij huis. Ook maakt deze samenwerking het makkelijker om weinig voorkomende behandelingen samen te doen en nieuwe technieken samen te introduceren. En omdat de lijnen kort zijn, verloopt de communicatie tussen de verschillende artsen en ziekenhuizen die betrokken zijn bij uw behandeling goed.  

Unieke, intensieve samenwerking

De samenwerking vindt plaats op de volgende gebieden:

Soms gebeurt het dat uw behandeling wordt overgedragen aan een specialist van het Amsterdam UMC, Antoni van Leeuwenhoek of een ander ziekenhuis. Bijvoorbeeld wanneer u in aanmerking komt voor een specifieke behandeling die niet in het Flevoziekenhuis wordt verzorgd. Andersom gebeurt dit ook: het Flevoziekenhuis ontvangt patiënten met darm- en borstkanker vanuit het Amsterdam UMC om in Almere te worden behandeld.

Casemanager: uw vaste aanspreekpunt 

De casemanager is een belangrijke schakel tussen beide ziekenhuizen. Hij/zij is uw vaste aanspreekpunt en vraagbaak voor u en zorgt voor goede communicatie met u en met de artsen. De casemanagers coördineren alle praktische zaken rondom de behandeling en opname van patiënten uit het Amsterdam UMC. Zij regelen bijvoorbeeld:

 • uw aanmelding
 • nemen de verpleegkundige anamnese met u door tijdens de intake
 • maken afspraken 

U kunt de casemanagers bereiken via het telefoonnummer: 036 – 868 9867

Wat betekent de samenwerking met het Amsterdam UMC voor u? 

 • Kortere wachtlijsten 
  Het AMC is een universitair medisch centrum; de specialisten behandelen er vooral patiënten met hoog-complexe problemen en ziekten. Deze patiënten kunnen niet elders worden geholpen. De wachtlijst is daardoor soms lang. Het Flevoziekenhuis en het AMC hebben daarom de handen ineengeslagen om patiënten die op de wachtlijst in het AMC staan, maar een laag-complex of medium-complex probleem of ziekte hebben, sneller de juiste zorg in het Flevoziekenhuis te kunnen geven.
 • Completer en hoogwaardig zorgaanbod
  Patiënten krijgen de zorg die ze nodig hebben, door het specialistische team dat dat het beste kan, op de juiste tijd en plaats.
   
 • Meer afstemming, snellere informatieuitwisseling 
  Patiënten worden gezamenlijk besproken in een overleg waar meerdere afdelingen aan deelnemen. De voor- en nazorg is hetzelfde en zorgprotocollen worden onderling afgestemd. Dat maakt het gemakkelijker om snel informatie uit te wisselen of (een deel van) de behandeling in het andere ziekenhuis voort te zetten.
 • Mogelijkheid om deel te nemen aan onderzoek naar nieuwe therapieën.
  U hoeft  hiervoor niet naar Amsterdam UMC te reizen, u kunt voor deelname in het Flevoziekenhuis terecht.