Verwijzers

Wij vinden het belangrijk dat onze verwijzers tevreden zijn over de zorg die wij als Flevoziekenhuis leveren. Onderdeel daarvan is een informatieve en gebruiksvriendelijke website, óók voor verwijzers. U vindt hieronder alle (contact)informatie die voor u van belang is in de transmurale samenwerking met het ziekenhuis. Mist u belangrijke informatie of heeft u ideeën hoe de website beter kan? Stuur dan een e-mail naar: communicatie@flevoziekenhuis.nl.

Nieuws

Contactgegevens

We hebben alle belangrijke contactpersonen en contactgegevens voor u op een rij gezet. U vindt hier de alliantiemanager, het bestuur van de medische staf en de contactartsen per specialisme.

Naar het overzicht

Zorgverlenersportaal

In het Zorgverlenersportaal hebt u uitslagen uit zowel de eerste als tweede lijn in één overzicht beschikbaar en kunt u direct het verloop zien. Dat geldt ook voor de uitslagen van Saltro.

Hoe werkt het Zorgverlenersportaal?

Samenwerken

Als Flevoziekenhuis werken wij onder meer nauw samen met Zorggroep Almere en de vrijgevestigde huisartsen, en hebben wij een sterke alliantie met het Amsterdam UMC.

Wat houdt de samenwerking in?

Praktische informatie

Handige informatie voor verwijzers, zoals afspraken over informatie-uitwisseling tussen huisartsen en medisch specialisten, bereikbaarheid bij spoed en verwijsinformatie per specialisme of aandoening. En met een overzicht van recente nieuwsbrieven voor verwijzers,

Ga naar het overzicht

Laboratoria

Het Flevoziekenhuis heeft drie laboratoria. Op onderstaande webpagina's vindt u alle informatie die voor eerstelijns zorgverleners van belang is: 

De laboratoria bieden u een breed spectrum aan laboratoriumdiagnostiek, informeren en adviseren u over uitslagen en onderzoeken en bieden diverse services ten behoeve van uw patiënt. Zowel Klinische chemie, Medische microbiologie als de afdeling Pathologie maken deel uit van OLVG Lab BV.

Scholing

Alle nascholingen voor huisartsen, georganiseerd door het Flevoziekenhuis en de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg Almere hier centraal weergegeven.

Actueel overzicht

Aandoeningen & behandelingen

Op deze website hebben we een uitgebreide database samengesteld van de meeste aandoeningen, onderzoeken en behandelingen waarvoor patiënten terechtkunnen bij de afdelingen van het Flevoziekenhuis. Zo kunnen zij zich voor, tijdens en na hun bezoek aan het ziekenhuis goed informeren en voorbereiden.

Ga naar het onderdeel aandoeningen, onderzoeken en behandelingen

Zoek een zorgverlener

Overzicht van onze zorgverleners

Zoek