Opleidingsziekenhuis

Van leren wordt iedereen beter. Dat is het motto van het Flevoziekenhuis. Studenten die hier hun opleiding of stage lopen, brengen de nieuwste inzichten mee en houden onze medewerkers scherp. Maar ook onze patiënten hebben baat bij een 'lerend' Flevoziekenhuis: de kwaliteit van zorg wordt er alleen maar beter van. Daarom bieden we studenten, op alle niveaus en binnen een breed palet aan beroepen, opleidingsplaatsen aan. Het Flevoziekenhuis biedt ook de eigen medewerkers volop kansen om tijdens hun werk te blijven leren. Leren geeft werkplezier, uitdaging en carrièreperspectief.

Artsen in opleiding

Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Het is daarom mogelijk dat u op de polikliniek eerst gezien wordt door een coassistent of arts-assistent.

Arts-assistenten zijn afgestudeerde artsen die verder worden opgeleid tot medisch specialist. U ontmoet arts-assistenten bij Chirurgie, Kindergeneeskunde, KNO, Gynaecologie, Dermatologie, MDL, Neurologie, Reumatologie en Interne geneeskunde. Coassistenten zijn medische studenten in opleiding tot arts. De coassistent bespreekt zijn of haar bevindingen altijd met de medisch specialist.

Uw specialist ontvangt u daarna om de bevindingen te controleren en met u de diagnose en eventuele vervolgstappen te bespreken. Dit kan u meer tijd kosten. Als u praktische of principiële bezwaren heeft om onderzocht te worden door een coassistent, dan vragen wij u vriendelijk om dat liefst vooraf en anders direct en duidelijk aan te geven bij de balie. Uw wens wordt altijd gerespecteerd.